Dekarstwo zawodem z przyszłością – wywiad

Dekarstwo zawodem z przyszłością – wywiad

Rozmowa z Ryszardem Piwowskim – nauczycielem zawodu, dekarzem, szefem kujawsko-pomorskich struktur PSD oraz członkiem Zarządu Głównego PSD o efektach partnerstwa Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy z CREATON Polska w ramach programu „Zawód Przyszłości Dekarz”.

- Na początek porozmawiajmy o sytuacji rynkowej. Szacunkowe dane mówią, że obecnie na rynku pracy brakuje nawet kilkunastu tysięcy wykwalifikowanych pracowników, co przy niewielkiej podaży ze szkół branżowych powoduje ogromne problemy z realizacją usług. Potrzeby w zakresie edukacji młodych adeptów dekarstwa są ogromne. Zatem jaką rolę w inicjowaniu działań edukacyjnych odgrywa Polskie Stowarzyszenie Dekarzy?

- Oczywiście brakuje dekarzy, brakuje chętnych do pracy w tym zawodzie. Na dobrą ekipę czeka się dość długo – pół roku, a nawet dłużej. Celem powstałego w 1999 roku Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy była zmiana tej sytuacji poprzez integrację środowiska, podnoszenie kwalifikacji dekarzy i stworzenie możliwości wzajemnych konsultacji. 

Dzięki organizowanym szkoleniom udało się uzupełnić potrzebną wiedzę związaną z nowymi technologiami – lata 90-te to zamiana m.in. papy na lepiku w papy termozgrzewalne, dachówki układane na zaprawę w układane na sucho z Foliami Wstępnego Krycia (FWK). 

Jako nieliczni i jedni z pierwszych szybko dogoniliśmy najlepszych, integrując ludzi z branży w nowym otwarciu Polski na Europę.

Dekarstwo zawodem z przyszłością – zdjęcie nr 1
Dekarstwo zawodem z przyszłością – zdjęcie nr 2

- Jaka była idea powołania jednego z czołowych projektów PSD „Zawód Przyszłości Dekarz”? Co jest jego głównym celem? Jakie jest z tym związane przesłanie dla młodych?

- Do powołania projektu przyczyniła się sytuacja na rynku pracy. Szefowie firm dekarskich, w znakomitej większości wyedukowani przez PSD to fachowcy świadomi ogromu wiedzy, jaką musi posiadać współczesny dekarz. Dekarstwo jest jedną z najważniejszych dziedzin budownictwa. Dekarze to twórcy tzw. piątej elewacji: najważniejszej i najładniejszej. Dach nie powstanie, gdy nie ma budynku, ale gdy już jest budynek musi on być wykonany i w razie potrzeby remontowany. 

Dlatego przesłaniem dla nowych adeptów tego zawodu jest: będziecie NIEZBĘDNI w procesie budowania – chodźcie do nas! W firmach świadczących usługi dekarskie brakuje pracowników na każdym szczeblu – zarówno szeregowych, jak i wykwalifikowanych. Chcemy pokazać, że zawód ten może stać się również pasją. 

Jako mentor drużyn widziałem, z jakim zadowoleniem i satysfakcją młodzi dekarze uczestniczący w Mistrzostwach Polski i Świata opowiadają o wzajemnej rywalizacji, są dumni, z tego, co robią i co osiągają. 

Wszystkie działania w ramach projektu ZPD sprowadzają się do wskazywania młodemu człowiekowi, jak interesująca i atrakcyjna jest to profesja. Dlatego organizujemy spotkania, pikniki, gale i zawody dekarskie.

- Również z inicjatywy PSD od września 2021 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wyodrębniło zupełnie nowy zawód: technik dekarstwa. Dla laika zawód dekarz i technik dekarstwa to to samo. Dla kogo jest ten nowy zawód? Czym różnią się te 2 zawody: dekarz i technik dekarstwa?

- Zawód jest ten sam, poziom wykształcenia jest inny. Dekarz ze szkoły Branżowej I Stopnia zyskuje przede wszystkim praktyczną wiedzę potrzebną do pracy na dachu. Technik Dekarstwa, czyli średnia klasa zarządzająca w budownictwie, prócz wiedzy z zakresu „branżówki” I Stopnia potrafi organizować i kontrolować wykonywanie pokryć dachowych oraz sporządzać kosztorysy. 

Technicy mogą podjąć się zadań związanych z dokumentacją projektową, budowlaną oraz kosztorysowaniem, organizacją i nadzorem wykonywanych prac podległych im brygad. Dysponują wiedzą z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), fizyki dachu, pracy przy zabytkach, prawa pracy, rozliczania czasu pracy czy tworzenia narzędzi marketingowych. 

Tak naprawdę, są przygotowani teoretyczne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub dużej komórki zakładowej. Warto też podkreślić, że Technik Dekarstwa może dalej kontynuować naukę na studiach wyższych, co także zachęca młodych ludzi do wyboru tej formy kształcenia. 

Dekarstwo zawodem z przyszłością – zdjęcie nr 3
Dekarstwo zawodem z przyszłością – zdjęcie nr 4

- Niewątpliwie umożliwienie młodym tej formy edukacji podniesie rangę samego zawodu. Czego jeszcze możemy się spodziewać w perspektywie czasowej? Jaki to będzie miało wpływ na rynek usług dekarskich, na zatrudnienie?

- O to właśnie chodzi, o podniesienie rangi zawodu. Dobry rzemieślnik to wykształcony rzemieślnik, to mistrz w zawodzie. Celem PSD jest stworzenie grupy mistrzów zawodu, dlatego organizujemy szkolenia i doprowadziliśmy do powstania w Polsce Technikum Dekarstwa. 

Przynależność do PSD to obowiązek samodoskonalenia. Przewiduję, że rynek usług dekarskich podzieli wykonawców na dwie grupy, niezrzeszonych, tych którzy być może są dobrzy i tych zrzeszonych. 

Z punktu widzenia klienta, zrzeszeni są bardziej godnymi zaufania, gdyż ciągle się szkolą, są bardziej rozpoznawalni w mediach, wydają publikacje, uczą w szkołach, mają komisję techniczną – która w razie sporu szybciej może rozwiązać problem, uczestniczą w Mistrzostwach Polski Młodych Dekarzy i Mistrzostwach Świata Dekarzy itd. Zrzeszeni dają większą pewność wyższego poziomu usług. 

Już teraz cena za usługę nie jest najważniejsza, liczy się przede wszystkim dobrze wykonana praca. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy będzie ją gwarantowało, a przykłady sukcesów zawodowych poszczególnych członków Stowarzyszenia na pewno przyciągną do nas następne pokolenia dekarzy.

- Jak Pan ocenia współpracę z producentami przy projekcie Zawód Przyszłości Dekarz? Na jakich płaszczyznach się ona odbywa? Co wnosi do projektu?

- Żyjemy w symbiozie. Jesteśmy dla siebie niezbędni. ZPD łączy środowisko dekarzy z producentami, pomaga we współpracy, otwiera przestrzeń do kontaktu i dyskusji merytorycznej. Przy projekcie ZPD ja osobiście mocno doceniam obecność producentów takich jak CREATON Polska w procesie szkolenia. Uczniowie spotykają realnych graczy biznesu. Będą znać produkt, markę i szkoleniowca. Gdy skończą naukę, będą wiedzieli, do kogo udać się na ewentualne konsultacje. Podczas takich spotkań poznajemy firmę i jej aktualną ofertę. Wytyczne dekarskie muszą być spójne i wspólnie wypracowywane. Przy tej współpracy producenci są bliżej promotora produktu, a sam projekt ZPD zyskuje na atrakcyjności, przez co osiąga swój cel.


- W roku 2021/2022 w klasach dekarskich kształcić się będzie ponad 90 uczniów. Biłgoraj. Bydgoszcz, Nietążkowo, Bochnia, Pruszków, Myślenice – to tylko niektóre miejscowości, w których są szkoły budowlane i ogólnokształcące przygotowujące do zawodów: dekarz i technik dekarstwa. W nich odbywają się cykliczne szkolenia z udziałem ekspertów z Akademii CREATON. Jak układa się współpraca przy projekcie ZPD właśnie z tą marką i firmą?

- Dla mnie współpraca z firmą CREATON Polska układa się bardzo dobrze, po linii partnerstwa, a partnerstwo to wspólne korzyści w osiąganiu celów. Możemy liczyć na profesjonalne, cykliczne szkolenia dla uczniów, przeprowadzane przez ekspertów Akademii CREATON, na produktach i materiałach firmy. Uczniowie mogą również zapoznać się z innowacyjną technologią produkcji dachówek ceramicznych w najnowocześniejszej w Europie fabryce w podpoznańskim Widziszewie. Otrzymują też od firmy stroje robocze oraz praktyczne dekarskie upominki. Obie strony są otwarte na dyskusje, potrafimy słuchać się nawzajem i wyciągać wnioski z naszych rozmów. Zaletą firmy CREATON jest to, że oprócz bardzo dobrych produktów, dysponuje technologią na najwyższym poziomie.


- Czy uczniowie byli zainteresowani tymi zajęciami?

- Zainteresowanie moich uczniów było bardzo duże. Frekwencja i zaangażowanie pokazały ich podekscytowanie całym zdarzeniem. Szkolenie w Bydgoszczy odbyło się na terenie warsztatów szkolnych. Uczniowie ubrani jednakowo w stroje z logo firmy CREATON Polska, wyraźnie wyróżniali się na tle innych klas. Było to dla nich źródłem satysfakcji, dawało poczucie ważności. To doskonały sposób na dotarcie do często znużonej młodzieży. Ale ładna koszulka czy praktyczny gadżet, to nie wszystko. Lekcje były merytoryczne, prowadzone w atrakcyjny sposób, metodami angażującymi wszystkich uczniów, na konkretnych materiałach i przez eksperta – a to się młodym podoba. 


- A jaką opinię na temat takiej edukacji mają sami nauczyciele? Jak oceniają poziom kształcenia przez ekspertów Akademii CREATON?

- Nauczyciele zawodu zobligowani są do osiągnięcia celów i efektów kształcenia zawartych w programie nauczania BUD.03. dla Szkoły Branżowej I stopnia i BUD.27. dla technikum dekarskiego. Poprzez współpracę z fachowcami, m.in. z Akademii CREATON mieli możliwość poszerzenia programowych zajęć o autorskie scenariusze lekcji. Dobrze jest z poszczególnymi specjalistami odświeżać sobie wiedzę i uzupełniać o nową, ze znanymi i nowymi materiałami. Czegóż chcieć więcej? Oceniam szkolenie jako bardzo dobre i mam nadzieję, że w przyszłości moi uczniowie oraz ja sam będziemy mogli uczestniczyć w podobnych szkoleniach organizowanych przez firmę CREATON Polska.

Dziękuję za rozmowę!

Zapisz się do naszego Newslettera i bądź na bieżąco!

Otrzymuj najnowsze artykuły z naszego bloga oraz inne interesujące informacje dotyczące dachówek ceramicznych i cementowych wprost na Twój adres e-mail.

Pobierz E-book Serwisowanie dachu

Pobierz poradnik dachowy Serwisowanie dachu

Praktyczny poradnik „Serwisowanie dachu – przegląd i konserwacja” został opracowany przez ekspertów CREATON z myślą o posiadaczach dachów wykonanych z dachówki ceramicznej lub cementowej.  

W publikacji zebrane zostały wszystkie niezbędne i zalecane czynności serwisowe, o których powinni pamiętać inwestorzy, którzy chcą cieszyć się pięknym i funkcjonalnym dachem przez lata.
 

Pobierz Podręcznik Dekarza CREATON

Pobierz PORADNIK DACHOWY „ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE”

Specjalnie dla inwestorów wybierających ceramiczne pokrycia dachowe CREATON, eksperci marki przygotowali krótki poradnik „Rozwiązania systemowe CREATON”. 

W publikacji w przystępny sposób prezentowane są liczne produkty dachowe perfekcyjnie dopasowane do dachówek, które pozwolą przyszłym nabywcom cieszyć się wysokiej jakości pokryciem przez długie lata.
 

Pobierz Podręcznik Dekarza CREATON

Pobierz 
Podręcznik Dekarza CREATON

Publikacja przeznaczona jest głównie dla wykonawców pokryć dachowych, a także dla architektów, kierowników robót, Partnerów Handlowych firmy CREATON Polska oraz inwestorów. 

Jej głównym celem jest przejrzyste zaprezentowanie rzetelnych informacji i wiedzy dotyczącej prawidłowych sposobów montażu dachówek ceramicznych i cementowych marki CREATON oraz gamy oryginalny akcesoriów dachowych.


Czytaj również

CREATON POLSKA – LIDER NA RYNKU DACHÓWEK CERAMICZNYCH

CREATON POLSKA – LIDER NA RYNKU DACHÓWEK CERAMICZNYCH

Zapraszamy do lektury wywiadu z Panem Markiem Marchewką, Dyrektorem Zarządzającym CREATON Polska sp. z o.o., który został opublikowany w magazynie branżowym Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy „Nasz Dekarz”, nr 58/2021. Rozmowę przeprowadziła Iwona Szczepaniak, redaktor naczelna.

ZAWÓD: DEKARZ – PASJA I PROFESJONALIZM

ZAWÓD: DEKARZ – PASJA I PROFESJONALIZM

O tym, jak wybrać dobre dachówki ceramiczne, o radości z wykonywania zawodu dekarza, o zamiłowaniu i pasji pozwalającej radzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami związanymi z codzienną pracą na dachu opowiada Tomasz Bykowski, właściciel firmy dekarskiej Dachexpert z Włocławka.
 

JAK WYBRAĆ DOBREGO DEKARZA?

JAK WYBRAĆ DOBREGO DEKARZA?

Każdy inwestor na etapie planowania budowy domu musi podjąć decyzję dotyczącą rodzaju i kształtu dachu. Wybrane rozwiązanie wpłynie nie tylko na wygląd całego domu, także na kwestie związane z jego odpornością na wiatr, izolację cieplną czy wewnętrznym klimatem budynku. 
 


Nasze produkty

CREATON oferuje Ci aż ponad 240 kombinacji kolorów, powierzchni i modeli do osiągnięcia założonego efektu. Wybierz dachówkę, która Cię interesuje.