Projekty zrealizowane dzięki wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Firma CREATON Polska przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej uruchomiła w 2012 roku na terenie kraju najnowocześniejszą w Europie fabrykę dachówek ceramicznych. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu inwestycyjnego pt.: BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI DACHÓWEK CERAMICZNYCH W OPARCIU O INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĘ SUSZENIA pozwoliło na zastosowanie przełomowych rozwiązań przy równoczesnej dbałości o ochronę środowiska naturalnego.

FABRYKA DACHÓWEK CERAMICZNYCH W WIDZISZEWIE (WOJ. WIELKOPOLSKIE)

Firma CREATON Polska przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej uruchomiła w 2012 roku na terenie kraju najnowocześniejszą w Europie fabrykę dachówek ceramicznych. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu inwestycyjnego pt.: BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI DACHÓWEK CERAMICZNYCH W OPARCIU O INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĘ SUSZENIA pozwoliło na zastosowanie przełomowych rozwiązań przy równoczesnej dbałości o ochronę środowiska naturalnego.

Dokładne analizy okolicznych złóż surowców potwierdziły, iż Widziszewo (woj. Wielkopolskie) jest doskonałym miejscem na realizację takiej inwestycji. Miejscowość ta posiada ponad stuletnie tradycje związane z ceramiką budowlaną. Celem potwierdzenia przydatności uformowanych w trzeciorzędzie pokładów poznańskich iłów pstrych do produkcji wyrobów dachowych o najwyższej jakości jakimi są produkty CREATON, Spółka wykonała szereg szczegółowych badań laboratoryjnych oraz w następstwie wielokrotne próby przemysłowe. 

Doskonałe rezultaty uzyskane podczas wyżej wymienionych testów ostatecznie stały się fundamentem decyzji biznesowej polegającej na realizacji w Widziszewie projektu budowy jednej z największej na świecie linii do produkcji ceramiki dachowej.

CREATON Polska - fabryka dachówek ceramicznych w Widziszewie
Dotacje na innowacje - CREATON Polska

W nowym zakładzie wprowadzono innowacyjną technologię suszenia półproduktów niestosowaną dotychczas w branży. 

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań pozwoliło na uzyskanie unikalnych cech nowych produktów – wielki format z unikalnym systemem odprowadzania wody. Został on zaprojektowany w oparciu o analizę danych klimatycznych charakterystycznych dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. 

Produkowane dachówki ceramiczne charakteryzują się najwyższą jakością przy zdecydowanie lepszej stabilności i efektywności energetycznej newralgicznego dla ich produkcji procesu suszenia. Wielokrotnie skrócony czas przebywania półproduktów w suszarniach ma istotny wpływ na zmniejszoną energochłonność na jednostkę produktu. 

To także ograniczenie zużycia paliw gazowych i obniżenie emisji CO2. Innowacyjna technologia suszenia wraz z innymi, najnowocześniejszymi i ekologicznymi, zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi przy bardzo długim „cyklu życia” produktów ceramicznych z Widziszewa zapewniają wymierne efekty ochrony środowiska naturalnego i racjonalne korzystanie jego zasobów.

W wyniku realizacji projektu firma CREATON Polska nawiązała trwałą współpracę badawczo-rozwojową z wyspecjalizowaną w rozwoju produktów ceramicznych jednostką naukowo-badawczą – Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Spółka wraz z pracownikami naukowymi, w tym w szczególności z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki będzie pracować nad rozwojem produktów z Widziszewa. Firma postawiła sobie za cel inwestowanie we wrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku naturalnemu.

Nasze produkty

CREATON oferuje Ci aż ponad 240 kombinacji kolorów, powierzchni i modeli do osiągnięcia założonego efektu. Wybierz dachówkę, która Cię interesuje.