CREATON Polska - bezpieczne środowisko pracy

BEZPIECZNE ŚRODOWISKO PRACY

Dbałość o bezpieczeństwo pracowników oraz pełna ochrona ich zdrowia stanowią priorytety firmy CREATON Polska. Wszystkie potencjalne zagrożenia związane z branżą budowlaną (fizyczne, chemiczne, ergonomiczne, biologiczne) są nieustannie identyfikowane, monitorowane, a następnie redukowane lub usuwane. Na każdym etapie Spółka dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować narażenie pracowników, podwykonawców i współpracowników na szkodliwe czynniki. Firma od wielu lat konsekwentnie buduje przyjazne oraz bezpieczne środowisko prac

Polityka BHP CREATON

CREATON Polska sp. z o.o. zobowiązuje się do tworzenia czystego, zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, podwykonawców i gości firmy. 

W centrum działań znajdują się takie wartości, jak: jakość, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo. 

Spółka rozwija je w oparciu o pozytywny dialog ze wszystkimi pracownikami, partnerami biznesowymi oraz lokalnymi społecznościami, biorąc pod uwagę różne opinie i poglądy. Zarządza ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez identyfikację, monitorowanie i ograniczanie fizycznych, chemicznych, ergonomicznych, biologicznych i psychologicznych zagrożeń w miejscu pracy. 

Celem firmy jest minimalizowanie zjawiska narażenia pracowników i innych osób na możliwe zagrożenia podczas wykonywanej pracy oraz zapobieganie zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Inicjuje podnoszenie kwalifikacji oraz angażuje pracowników do działań na rzecz stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zero wypadków i chorób zawodowych to jedyny uznawany cel.

CREATON Polska - bezpieczne środowisko pracy
CREATON Polska - optymalizacja procesów

OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Firma nieustannie monitoruje oraz doskonali działania w zakresie jakości, ochrony środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa. Zobowiązuje się do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami norm branżowych. 

Wdrożone systemy zarządzania oparte są na jasnym podziale obowiązków, zaangażowaniu ludzi, komunikacji, zarządzaniu ryzykiem, szkoleniach, pomiarach i audytach. 

Założone cele zostają osiągnięte dzięki skutecznym działaniom prewencyjnym, zmianie nastawienia oraz ukierunkowanym działaniom systemowym, poszukiwania rozwiązań praktycznych i innowacyjnych. Systematyczna kontrola jakości na każdym etapie powstawania produktu: od pozyskania surowców, przez proces produkcyjny, aż do kontroli gotowego wyrobu umożliwia ciągłe doskonalenie wdrożonych już procesów i rozwiązań. 

Dążąc do zadowolenia Klientów, spółka oferuje, nie tylko najwyższej jakości materiały, ale również profesjonalne doradztwo techniczne oraz specjalistyczne szkolenia w Akademii CREATON.

CREATON – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ

W 2015 roku Zakład Produkcyjny CREATON w Widziszewie został laureatem prestiżowego konkursu organizowanego corocznie przez Państwową Inspekcję Pracy: „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. Jego celem jest promowanie przedsiębiorców organizujących pracę w sposób zapewniający najwyższy stopień bezpieczeństwa. 

W 2016 roku w ramach XXIII edycji konkursu Zakład Produkcyjny w Chojnicach zdobył I Miejsce w etapie regionalnym (województwo pomorskie) oraz Tytuł Laureata w etapie ogólnopolskim, co oznacza, że został uznany za jeden z trzech najlepszych zakładów w swojej kategorii w Polsce (tj. zatrudniających do 50 pracowników).

Udział w konkursie oraz nagroda stanowi potwierdzenie właściwego kierunku działań firmy zmierzającego ku stworzeniu jak najlepszych warunków pracy. 

To również potwierdzenie jej pozytywnego wizerunku w środowisku zawodowym jako wiarygodnego i rzetelnego partnera biznesowego.

CREATON – organizator pracy bezpiecznej

Nasze produkty

CREATON oferuje Ci aż ponad 240 kombinacji kolorów, powierzchni i modeli do osiągnięcia założonego efektu. Wybierz dachówkę, która Cię interesuje.