POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Tworzymy wartość. Nasze rozwiązania są trwałe. Zapewniają ochronę ludziom i budynkom - przez dziesięciolecia, a czasem nawet stulecia. Nasza gotowość do przyjęcia odpowiedzialności za nasze działania wynika z tej świadomości: odpowiedzialności za naszych pracowników, klientów, dostawców i inwestorów, nasze środowisko i społeczeństwo. Krótko mówiąc, odpowiedzialność za wszystko, z czym CREATON ma bezpośredni lub pośredni związek.

KORZYŚCI I ZADOWOLENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW

MAKSYMALNE KORZYŚCI I ZADOWOLENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Oferta produktowa marki CREATON stanowi wyraz dążenia do wdrażania niepowtarzalnych, innowacyjnych rozwiązań oraz poszanowania zasobów naturalnych otaczającego nas świata. Dzięki nowoczesnej technologii i unikalnej wiedzy firma ma możliwość proponować Klientom i Partnerom tylko najlepsze w swojej klasie rozwiązania. 

Na każdym etapie prac dbamy o osiągnięcie możliwie najwyższej jakości, która ma na celu przynieść przyszłemu użytkownikowi maksymalne korzyści i zadowolenie. Naszym celem jest produkcja wyrobów przyjaznych dla środowiska, oparta na przyszłościowych i energooszczędnych technologiach.

NATURALNE SKŁADNIKI

NATURALNE SKŁADNIKI


Wszystkie nasze dachówki wytwarzamy z naturalnych składników, dzięki czemu cechują się one możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Przed rozpoczęciem wydobycia gliny na danym obszarze wykonujemy szereg wnikliwych badań i analiz. Nieużywany obszar poeksploatacyjny przywracamy do stanu naturalnego szybko, ostrożnie i w sposób przemyślany pod względem ekologicznym. W stosowanych pigmentach farb zrezygnowaliśmy z trujących substancji, takich jak rtęć, kadm czy selen.

Wykorzystywana w produkcji dachówek energia jest częściowo odzyskiwana przez wymienniki ciepła. Jako paliwo stosujemy gaz ziemny. Pozostałe niewielkie emisje redukowane są przez wydajne oczyszczalnie gazów spalinowych do minimum. Optymalizacja procesów produkcyjnych umożliwia nam dbanie o środowisko naturalne oraz o bezpieczeństwo naszych pracowników i ich rodzin.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I OCHRONA ŚRODOWISKA TO NASZE PRIORYTETY

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I OCHRONA ŚRODOWISKA TO NASZE PRIORYTETY
 

Prowadzenie zrównoważonego biznesu, a także ograniczanie negatywnego wpływu procesu produkcji na środowisko, to dziś jedne z najważniejszych priorytetów działalności większości firm produkcyjnych. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I OCHRONA ŚRODOWISKA TO NASZE PRIORYTETY

Raport CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) Grupy TERREAL & CREATON za rok 2021

W Grupie TERREAL & CREATON jesteśmy przekonani, że tworzenie zrównoważonej gospodarki, zapewniającej trwałe korzyści dla ludzi, środowiska i gospodarki, jest możliwe. 

Nasze produkty

CREATON oferuje Ci aż ponad 240 kombinacji kolorów, powierzchni i modeli do osiągnięcia założonego efektu. Wybierz dachówkę, która Cię interesuje.