CREATON Polska - Zrównoważony rozwój

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

Tworzymy wartość. Nasze rozwiązania są trwałe. Zapewniają ochronę ludziom i budynkom - przez dziesięciolecia, a czasem nawet stulecia. Nasza gotowość do przyjęcia odpowiedzialności za nasze działania wynika z tej świadomości: odpowiedzialności za naszych pracowników, klientów, dostawców i inwestorów, nasze środowisko i społeczeństwo. Krótko mówiąc, odpowiedzialność za wszystko, z czym CREATON ma bezpośredni lub pośredni związek.

Maksymalne korzyści i zadowolenie dla użytkowników

MAKSYMALNE KORZYŚCI I ZADOWOLENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW
 

Oferta produktowa marki CREATON stanowi wyraz dążenia do wdrażania niepowtarzalnych, innowacyjnych rozwiązań oraz poszanowania zasobów naturalnych otaczającego nas świata. Dzięki nowoczesnej technologii i unikalnej wiedzy firma ma możliwość proponować Klientom i Partnerom tylko najlepsze w swojej klasie rozwiązania. 

Na każdym etapie prac dbamy o osiągnięcie możliwie najwyższej jakości, która ma na celu przynieść przyszłemu użytkownikowi maksymalne korzyści i zadowolenie. Naszym celem jest produkcja wyrobów przyjaznych dla środowiska, oparta na przyszłościowych i energooszczędnych technologiach.

Najwyższa jakość przy poszanowaniu środowiska naturalnego

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRZY POSZANOWANIU ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Wytwarzane w zakładzie w Widziszewie dachówki ceramiczne powstają w oparciu o innowacyjną, niestosowaną dotychczas w branży, technologię suszenia – Hydrocasing. Umożliwia ona uzyskanie najwyższej jakości wyrobu przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. 

Nowatorska technologia suszenia dotyczy półproduktów, których czas przebywania w suszarniach został wielokrotnie skrócony, co ma wpływ na zmniejszoną energochłonność na jednostkę produktu oraz ograniczenie zużycia paliw gazowych i obniżenie emisji CO2

Doskonała efektywność energetyczna procesu suszenia przy zachowaniu unikalnych cech wyrobów oraz wyjątkowa trwałość dachówek zapewniają ochronę środowiska naturalnego i racjonalne wykorzystanie jego zasobów.

Naturalne składniki

NATURALNE SKŁADNIKI
 

Wszystkie nasze dachówki wytwarzamy z naturalnych składników, dzięki czemu cechują się one możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Przed rozpoczęciem wydobycia gliny na danym obszarze wykonujemy szereg wnikliwych badań i analiz. Nieużywany obszar poeksploatacyjny przywracamy do stanu naturalnego szybko, ostrożnie i w sposób przemyślany pod względem ekologicznym. W stosowanych pigmentach farb zrezygnowaliśmy z trujących substancji, takich jak rtęć, kadm czy selen.

Wykorzystywana w produkcji dachówek energia jest częściowo odzyskiwana przez wymienniki ciepła. Jako paliwo stosujemy gaz ziemny. Pozostałe niewielkie emisje redukowane są przez wydajne oczyszczalnie gazów spalinowych do minimum. Optymalizacja procesów produkcyjnych umożliwia nam dbanie o środowisko naturalne oraz o bezpieczeństwo naszych pracowników i ich rodzin.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I OCHRONA ŚRODOWISKA TO NASZE PRIORYTETY

Prowadzenie zrównoważonego biznesu, a także ograniczanie negatywnego wpływu procesu produkcji na środowisko, to dziś jedne z najważniejszych priorytetów działalności większości firm produkcyjnych. O podejściu do tych kwestii w firmie CREATON Polska, opowiada Mariusz Meissner, Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska.
 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ CZY OGRANICZENIE ŚLADU WĘGLOWEGO DLA WIELU FIRM PRODUKCYJNYCH POZOSTAJĄ NIEZWYKLE ISTOTNYMI ELEMENTAMI ICH DZIAŁALNOŚCI. CZY PODOBNIE JEST W PRZYPADKU FIRMY CREATON POLSKA?

Zrównoważony rozwój jest dla naszej firmy bardzo istotny. Prowadzimy niezbędny monitoring wpływu naszej działalności na środowisko poprzez kontrolowanie procesów produkcyjnych. Każdy etap i element produkcji jest przez nas analizowany pod względem środowiskowym, o czym świadczy uzyskany certyfikat ISO 14001:2015. 

CREATON Polska - zrównoważony rozwój i ochrona środowiska to nasze priorytety

Nasze produkty

CREATON oferuje Ci aż ponad 240 kombinacji kolorów, powierzchni i modeli do osiągnięcia założonego efektu. Wybierz dachówkę, która Cię interesuje.