strategia społecznej odpowiedzialności biznesu CREATON

#BuildBetter – strategia społecznej odpowiedzialności biznesu CREATON

Zobowiązujemy się do wspólnego budowania lepszego, bardziej zrównoważonego i pięknego miejsca do życia dla nas i przyszłych pokoleń. #BuildBetter – strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) opracowana przez ekspertów CREATON na rzecz budowania lepszej firmy, lepszych rozwiązań i lepszego świata.

W zmieniającej się rzeczywistości, gdy musimy stawić czoła licznym wyzwaniom klimatycznym i społecznym, naszym obowiązkiem, jako lidera rynku i wiodącej firmy w branży, jest przyczynianie się do budowania bardziej zrównoważonego i lepszego świata.

W naszej strategii CSR #BuildBetter określiliśmy nasze ambicje i wyznaczyliśmy cele, które chcemy osiągnąć do 2030 roku. Zgodnie z naszymi założeniami zamierzamy zmniejszyć zużycie energii, chronić zasoby naturalne oraz być zrównoważonym partnerem biznesowym poprzez zapewnienie satysfakcji klientom, poszanowanie uczciwych praktyk biznesowych i utrzymywanie dialogu ze wszystkimi z naszych interesariuszy.


Strategia CSR #BuildBetter uwzględnia 3 kluczowe cele:

Budowanie lepszej firmy

Budowanie lepszej firmy

Uważamy, że bycie odpowiedzialną firmą to tworzenie autentycznej kultury pracy, szanującej wartości i wspierającej ścieżki rozwoju każdego pracownika. Cenimy sobie budowanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu z pracownikami oraz partnerami zewnętrznymi.

Budowanie lepszych rozwiązań

Budowanie lepszych rozwiązań

Projektowanie zrównoważonych rozwiązań, ze względu na naszą mocną obecność w lokalnym środowisku, wymaga bycia jak najbliżej partnerów i podmiotów. Jesteśmy zaangażowani w ciągły rozwój innowacyjnych produktów z myślą o efektywności energetycznej i zachowaniu wyróżniającej estetyki.

Budowanie lepszego świata

Budowanie lepszego świata

Jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności na zasoby naturalne, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić środowisko i ekosystemy. W ramach naszej organizacji podejmujemy szereg konkretnych działań w celu zmniejszenia śladu węglowego naszych produktów i rozwiązań.

W jaki sposób chcemy realizować naszą społeczną odpowiedzialność biznesu?

  • priorytetowo traktujemy kwestie bezpieczeństwa, 
  • rozwijamy umiejętności pracowników i zróżnicowanie ich profilu zawodowego,
  • staramy się poznać oczekiwania i potrzeby naszych klientów, 
  • ograniczamy emisję gazów cieplarnianych,
  • racjonalnie korzystamy z zasobów naturalnych,
  • dbamy o zachowanie bioróżnorodności.
Karta gwarancyjna na dachówki ceramiczne CREATON - wzór obowiązujący od 01.07.2020

Nasze produkty

CREATON oferuje Ci aż ponad 240 kombinacji kolorów, powierzchni i modeli do osiągnięcia założonego efektu. Wybierz dachówkę, która Cię interesuje.