Raport CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) Grupy TERREAL & CREATON

Nowy raport CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) Grupy TERREAL & CREATON za rok 2021 jest już dostępny!

W Grupie TERREAL & CREATON jesteśmy przekonani, że tworzenie zrównoważonej gospodarki, zapewniającej trwałe korzyści dla ludzi, środowiska i gospodarki, jest możliwe. Uważamy, że biznes powinien być pionierem w wyznaczaniu trendów i promowaniu działań, które pomagają zmieniać nasze otoczenie na lepsze, w perspektywie kolejnych dekad i dla następnych pokoleń. Kierując się powyższym, zwracamy szczególną uwagę na uwzględnianie w naszej działalności nie tylko czynników ekonomicznych, ale również kwestii środowiskowych i społecznych, tym samym czyniąc społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz zrównoważony rozwój jednym z filarów naszej strategii biznesowej. Takie podejście do prowadzenia biznesu widoczne jest w naszym Raporcie CSR za rok 2021. 

Jest to pierwsze tak kompleksowe podsumowanie, obejmujące najlepsze praktyki całej Grupy, kilkanaście tematycznych wskaźników ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny) oraz podsumowujące realizację pierwszej strategii CSR Grupy TERREAL. Raport prezentuje również główne filary nowej strategii zrównoważonego rozwoju naszej Grupy do 2030. Jest to nasza odpowiedź na globalne wyzwania środowiskowe i społeczne oraz nasz wkład w budowę bardziej zrównoważonego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Niniejszy raport CSR stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat naszej Grupy, jej działań społecznie odpowiedzialnych oraz kluczowych wskaźników środowiskowych i społecznych. 

Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego budownictwa Grupy TERREAL & CREATON

W raporcie prezentujemy nie tylko nasze sukcesy w obszarze zrównoważonego rozwoju i najlepsze praktyki CSR, ale również poruszamy kwestie wyzwań przed jakimi stanęliśmy w obliczu pandemii i transformacji  gospodarczej, środowiskowej i społecznej.

Oto tylko kilka przykładów naszych zrównoważonych działań w 2021 roku, o których piszemy w raporcie:

  • Akademia CREATON – wyjątkowa inicjatywa edukacyjna CREATON Polska skierowana do dekarzy, handlowców oraz przedstawicieli branży budowlanej, stanowiąca element kompleksowego wsparcia dla naszych klientów;
  • Partnerstwo Strategiczne akcji Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy „Zawód przyszłości dekarz” – lepsza edukacja przyszłych dekarzy i promocja zawodu wśród młodych ludzi;
  • zaangażowanie CREATON Polska i jej pracowników w akcję charytatywną „Szlachetna Paczka” – nasze zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności;
  • 5000 dni bez wypadku w naszej fabryce w Olkuszu – strategiczny plan działania na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa pracowników.

2021 był dla naszej Grupy rokiem zarówno pełnym wyznań z uwagi na wciąż odczuwalne skutki pandemii, jak i istotnych działań na rzecz realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Jako Grupa jesteśmy dumni z tego, co udało nam się osiągnąć, zwłaszcza w obszarze rozwoju i poprawy kompetencji naszych pracowników, odpowiedzialnej gospodarki surowcowej i eko-projektowania. Zdajemy sobie jednak sprawę z konieczności zintensyfikowania naszych wysiłków, szczególnie w zakresie redukcji emisji CO2 i dalszego wzmacniania kultury bezpieczeństwa w naszej Grupie.

Mamy bowiem świadomość zmieniających się warunków i wymagań rynkowych oraz stojących przed nami globalnych wyzwań, związanych ze zmianami klimatu, wyczerpującymi się zasobami naturalnymi czy nowymi trendami społecznymi.

Podsumowując zatem nasze społecznie odpowiedzialne działania w roku 2021, stawiamy sobie dzisiaj jeszcze ambitniejsze cele w ramach nowej strategii zrównoważonego rozwoju Grupy do 2030.