#BuildBetter – strategia społecznej odpowiedzialności biznesu CREATON

#BuildBetter – strategia społecznej odpowiedzialności biznesu CREATON

„Zobowiązujemy się do wspólnego budowania lepszego, bardziej zrównoważonego i pięknego miejsca do życia dla nas i przyszłych pokoleń” – CREATON Polska przedstawia nową strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) #BuildBetter. Dokument został opracowany przez ekspertów, w ramach Grupy TERREAL & CREATON, na rzecz budowania lepszej firmy, lepszych rozwiązań i lepszego świata.

 

W zmieniającej się rzeczywistości, gdy musimy stawić czoła licznym wyzwaniom klimatycznym i społecznym, naszym obowiązkiem, jako lidera rynku i wiodącej firmy w branży, jest przyczynianie się do budowania bardziej zrównoważonego i lepszego świata. W sformalizowanej strategii CSR #BuildBetter określiliśmy nasze ambicje i wyznaczyliśmy cele, które chcemy osiągnąć do 2030 roku. 

Zgodnie z naszymi założeniami zamierzamy zmniejszyć zużycie energii, chronić zasoby naturalne oraz być zrównoważonym partnerem biznesowym poprzez zapewnienie satysfakcji klientom, poszanowanie uczciwych praktyk biznesowych i utrzymywanie dialogu ze wszystkimi z naszych interesariuszy.

Kluczowe obszary naszej strategii CSR #BuildBetter to:

  •  Budowanie lepszej firmy

Uważamy, że bycie odpowiedzialną firmą to tworzenie autentycznej kultury pracy, szanującej wartości i wspierającej ścieżki rozwoju każdego pracownika oraz budującej oparte na zaufaniu relacje z partnerami zewnętrznymi. 

  • Budowanie lepszych rozwiązań

Projektowanie zrównoważonych rozwiązań, ze względu na naszą mocną obecność w lokalnym środowisku, wymaga bycia jak najbliżej lokalnych partnerów i podmiotów. Nasza organizacja jest zaangażowana w ciągły rozwój innowacyjnych produktów z myślą o efektywności energetycznej i zachowaniu wyróżniającej estetyki. 

  • Budowanie lepszego świata

Jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności na zasoby naturalne, dlatego nasi eksperci dokładają wszelkich starań, aby chronić środowisko i ekosystemy, rozwijając ścisłą gospodarkę środowiskową. W ramach organizacji podejmowany jest szereg konkretnych działań w celu zmniejszenia śladu węglowego naszych produktów i rozwiązań.