#BuildBetter – nowy raport CSR Grupy TERREAL CREATON

#BuildBetter – nowy raport CSR Grupy TERREAL CREATON

Już jest dostępny nowy raport CSR #BuildBetter opracowany przez zespół międzynarodowych ekspertów Grupy TERREAL CREATON. Dokument stanowi wyraz poczucia odpowiedzialności organizacji za otaczający świat. Jest to kompleksowe podsumowanie licznych praktyk realizowanych zgodnie z ustaloną strategią społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w ramach całego międzynarodowego koncernu.

Raport #BuildBetter jest pierwszym, który skupia się na ukazaniu CSR w całej Grupie utworzonej w wyniku połączenia TERREAL i CREATON w 2021 roku. Opiera się na trzech filarach:

  • budowaniu lepszej firmy,
  • budowaniu lepszych rozwiązań,
  • budowaniu lepszej Planety.

Zawiera dużą liczbę inspirujących przykładów, pokazując tym samym, że jako Grupa podjęła istotne kroki w kierunku wspólnego tworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego i pięknego miejsca do życia zarówno dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń.

Raport przedstawia zrozumiały i jasny obraz zaangażowania organizacji w urzeczywistnianie zrównoważonego rozwoju. Przyświecają temu cele i aspiracje, które zostały wyznaczone w kontekście zmian środowiskowych, gospodarczych, przemysłowych i społeczno-kulturowych.

nowy raport CSR Grupy TERREAL CREATON

Przyjęta strategia (opracowana do 2030 roku) została przygotowana w odpowiedzi na globalne wyzwania dotyczące zmian klimatycznych, niedoboru zasobów i przemian społecznych. Podzielono ją na trzy obszary związane odpowiednio z: firmą, produktami i procesami ich wytwarzania oraz planetą. Raport CSR #BuildBetter za rok 2022 skupia się na każdym z nich oddzielnie, przytaczając liczne przykłady działań i wyznaczonych celów.