Gwarancja na dachówki ceramiczne CREATON

Na dachówki ceramiczne udzielamy do 50 lat gwarancji licząc od dnia zakupu*

Warunkiem jest:

 1. Posiadanie wypełnionej „Karty gwarancyjnej na dachówki ceramiczne CREATON”
 2. Dokonanie poprawnej rejestracji dokonanego zakupu poprzez formularz na stronie https://gwarancja.creaton.pl.

W okresie ochrony gwarancyjnej bezpłatnej wymianie na nowe, wolne od wad produkty podlegają wszystkie dachówki, które nie spełniają wymagań normy PN EN 1304:2013 w zakresie nieprzesiąkliwości i mrozoodporności. Warunkiem uwzględnienia przez nas roszczeń reklamacyjnych jest poprawny montaż oraz eksploatowanie posiadanych dachówek zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wypełnienie założeń warunków gwarancyjnych określonych w „Karcie gwarancyjnej na dachówki ceramiczne CREATON”.

Ponadto, przez okres 5 lat od daty zakupu dachówek ceramicznych CREATON, zobowiązujemy się do bezpłatnego dostarczenia nowych, wolnych od wad produktów na miejsce wskazane w danych adresowych budynku i pokrywamy koszty prac dekarskich związanych z wymianą wadliwych dachówek. 

 

* Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji dla dachówek ceramicznych CREATON

Gwarancja na dachówki cementowe CREATON

Na dachówki cementowe udzielamy do 30 lat gwarancji licząc od dnia zakupu*

Warunkiem jest:

 1. Posiadanie wypełnionej „Karty gwarancyjnej na dachówki cementowe CREATON”
 2. Dokonanie poprawnej rejestracji dokonanego zakupu poprzez formularz na stronie https://gwarancja.creaton.pl.

W okresie ochrony gwarancyjnej bezpłatnej wymianie na nowe, wolne od wad produkty podlegają wszystkie dachówki, które nie spełniają wymagań normy PN EN 491:2012 w zakresie nieprzesiąkliwości i mrozoodporności. 

Warunkiem uwzględnienia przez nas roszczeń reklamacyjnych jest poprawny montaż oraz eksploatowanie posiadanych dachówek zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wypełnienie założeń warunków gwarancyjnych określonych w „Karcie gwarancyjnej na dachówki cementowe CREATON”.

Ponadto, przez okres 5 lat od daty zakupu dachówek ceramicznych CREATON, zobowiązujemy się do bezpłatnego dostarczenia nowych, wolnych od wad produktów na miejsce wskazane w danych adresowych budynku i pokrywamy koszty prac dekarskich związanych z wymianą wadliwych dachówek. 

 

CREATON na dachówki cementowe udziela do 30 lat gwarancji

* Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji dla dachówek cementowych CREATON

Jak uzyskać gwarancję na dachówki marki CREATON?

1. Poproś swojego sprzedawcę o wystawienie „Karty gwarancyjnej na dachówki CREATON” po zakupie odpowiedniego produktu (dachówkę ceramiczną lub cementową) na dany obiekt budowlany. Dzięki temu otrzymasz gwarancję podstawową na okres 5 lat.

Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania klientowi karty gwarancyjnej odpowiedniej dla zakupionej przez niego dachówki CREATON.

 • „Kartę gwarancyjną na dachówki CREATON” sprzedawca pobiera z Portalu dla Partnerów Handlowych CREATON Polska 
 • Wydrukowany dokument powinien zostać uzupełniony o wszystkie wymagane dane, w tym numer faktury potwierdzającej zakup towaru z oferty CREATON Polska oraz podpis sprzedawcy.
   

2. Zarejestruj „Kartę gwarancyjną na dachówki CREATON” na stronie internetowej https://gwarancja.creaton.pl. Dzięki temu otrzymasz gwarancję rozszerzoną na okres 50 lat dla dachówek ceramicznych lub 30 lat dla dachówek cementowych.

 • W celu przedłużenia gwarancji podstawowej wynoszącej 5 lat wystarczy w okresie 24 miesięcy zarejestrować zakup dachówki marki CREATON.
 • Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza na stronie https://gwarancja.creaton.pl.
 • Potwierdzeniem poprawnej rejestracji jest otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w procesie rejestracji.