Tygrys amurski w krakowskim zoo – nowy podopieczny CREATON Polska

Tygrys amurski w krakowskim zoo – nowy podopieczny CREATON Polska

CREATON Polska sp. z o.o. to firma, która podejmuje liczne „zielone” inicjatywy mające na celu ochronę środowiska. Od wielu lat konsekwentnie redukujemy emisję zanieczyszczeń, świadomie wykorzystujemy dostępne surowce, optymalizujemy procesy produkcyjne czy respektujemy ideę zrównoważonego rozwoju. 

Wiemy, że wpływ człowieka na środowisko jest nieodwracalny i zmienia cały ekosystem 
w skali globalnej. Dlatego naszą najnowszą inicjatywą w ramach #zielonyCREATON jest współpraca z Ogrodem Zoologicznym w Krakowie. Postanowiliśmy „zaadoptować” i objąć opieką przedstawiciela gatunku zagrożonego wyginięciem – tygrysa amurskiego.

To piękne i charyzmatyczne zwierzę jest największym kotem na świecie. Obecnie na wolności żyje zaledwie 562 osobników! Dlatego tak ważne są działania mające na celu ochronę tego gatunku, który w naturalnym środowisku ma nikłe szanse na przeżycie.

Jednocześnie zachęcamy do podejmowania w swoim zakresie inicjatyw proekologicznych 
i prośrodowiskowych – tych dużych i tych małych. Bo „zielona” zmiana zaczyna się od każdego z nas.

Więcej o naszym podopiecznym można przeczytać na stronie: https://zoo-krakow.pl/tygrys-amurski/.

Tygrys amurski w krakowskim zoo – nowy podopieczny CREATON Polska