Dni Bezpieczeństwa 2022 w CREATON Polska

Dni Bezpieczeństwa 2022 w CREATON Polska

W dniach 27-29 kwietnia 2022 r., w ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, na terenie Zakładu Produkcyjnego CREATON w Widziszewie zorganizowano specjalne spotkanie dla pracowników poświęcone tematyce BHP. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli wziąć udział w eksperymentach symulujących różne niebezpieczne sytuacje, a także wysłuchać wykładu Państwowego Inspektora Pracy, Pana Michała Jurgi, na temat wypadków zdarzających się w miejscu pracy.

CREATON Polska jest firmą świadomą istotnego znaczenie zagadnień związanych z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa. W duchu odpowiedzialności za swoich pracowników nieustannie działa na rzecz upowszechniania najnowszej wiedzy w dziedzinie BHP oraz pilnuje przestrzegania przepisów we wszystkich aspektach pracy.

Kwestie dotyczące zdrowia pracowników są przez nas traktowane priorytetowo. Dlatego też przykładamy olbrzymią wagę do szkoleń z tego zakresu. Celem organizowanych przez nas spotkań jest kształtowanie wielopoziomowej kultury bezpieczeństwa oraz wzmacnianie poczucia osobistej odpowiedzialności wszystkich pracowników za jej poziom – mówi Katarzyna Wojcieszak, Kierownik działu BHP i Ochrony Środowiska w CREATON Polska.

Zorganizowane przez CREATON Polska spotkanie łączyło teorię z warsztatami praktycznymi, które obejmowały między innymi prezentację działania sprzętu ochronnego, symulacje wypadków, a także ćwiczenia z gaszenia pożaru, prowadzone przez doświadczonego strażaka.

Dni Bezpieczeństwa 2022 w CREATON Polska na terenie Zakładu Produkcyjnego CREATON w Widziszewie

Przypadający na 28 kwietnia Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy został ustanowiony w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy. Historia jego celebracji jest jednak dłuższa. Od 1996 roku dzień ten był obchodzony przez instytucje zrzeszone w Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych z siedzibą w Brukseli jako Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.