CREATON wyprodukuje ok. 41,7 mln dachówek ceramicznych na Węgrzech w tym roku

CREATON wyprodukuje ponad 40 mln dachówek ceramicznych na Węgrzech w tym roku

Nowy budynek, dwie nowe linie produkcyjne i podwojona wydajność produkcyjna CREATON na Węgrzech to efekt zrealizowanej w węgierskich zakładach dachówki ceramicznej kompleksowej inwestycji o wartości ponad 3,6 mln euro. Roczny wzrost produkcji o 6% i w efekcie dostarczenie na rynek ponad 40 mln produktów umożliwi zaspokojenie wysokiego zapotrzebowania ze strony węgierskich klientów, a także rosnącego popytu eksportowego na cechujące się wysoką jakością pokrycia dachowe marki CREATON.

W ramach inwestycji istniejąca infrastruktura produkcyjna w Lenti (4-głowicowa prasa rewolwerowa) została uzupełniona o dwie nowe linie z 2-głowicową prasą rewolwerową. Podwojona wydajność poprawia bezpieczeństwo pracy w zakładach i pozwala na efektywne wykorzystanie linii produkcyjnej oraz pieca. Dodatkowo, możliwość zmniejszenia prędkości prasowania dachówek wpłynie na niezawodność sprzętu. Inwestycja obejmowała również rozbudowę 14,6 tys. m2 budynków fabrycznych o dodatkową powierzchnię 706 m2.

„Rozwój mocy produkcyjnych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i pozwoli na wzrost zdolności produkcyjnych o 6% rocznie, zwiększając tym samym konkurencyjność krajowego przemysłu wytwórczego. W wyniku inwestycji udało nam się stworzyć dodatkowe miejsca pracy w regionie Zala. Jesteśmy również dumni, że mamy możliwość zmniejszenia naszego zapotrzebowania na energię i emisji gazów cieplarnianych podczas procesu produkcyjnego” – powiedziała Judit Járomi, Dyrektor Zarządzająca CREATON South-East Europe Kft. (CREATON SEE).

Równocześnie z uruchomieniem pras w węgierskich fabrykach wdrożone zostały rozwiązania zgodne z założeniami idei „Przemysłu 4.0”. Instalacja systemu monitorowania online wydajności i obciążenia urządzeń umożliwia bieżące śledzenie zużycia energii i wydajności zakładu. 

Dwie nowe linie produkcyjne i podwojona wydajność produkcyjna CREATON na Węgrzech

Od lewej: László Vigh – Poseł do Parlamentu, Péter Szijjártó – Minister Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, Béla Antal – Dyrektor zakładu, Judit Járomi – Dyrektor Zarządzająca CREATON SEE i Laurent Musy – Dyrektor Generalny Grupy TERREAL podczas uroczystej inauguracji nowych linii produkcyjnych CREATON 15 października 2021 r. w Lenti.

Na tej podstawie ustalane są działania w zakresie wdrażania koniecznych poprawek, prac serwisowych czy najlepszych warunków bazowych dla procesu produkcji. W efekcie jednostkowe emisje CO2 zostały zredukowane o około 5%.

W uroczystej inauguracji nowych linii produkcyjnych CREATON w Lenti 15 października 2021 r. udział wzięli: László Vigh – Poseł do Parlamentu Węgier i Péter Szijjártó – Minister Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier oraz przedstawiciele Grupy TERREAL: Béla Antal – Dyrektor Zakładu, Judit Járomi – Dyrektor Zarządzająca CREATON SEE i Laurent Musy – Dyrektor Generalny Grupy TERREAL.

Spółka CREATON SEE, obecna na Węgrzech od 2004 r., w ostatnich latach odnotowała znaczny wzrost sprzedaży netto. W 2020 r. osiągnęła obroty na poziomie ok. 40 mln euro, z czego blisko 73% pochodziło z eksportu. Jej głównymi rynkami eksportowymi są: Rumunia, Słowenia, Chorwacja i Serbia. Wzrost obrotów wynika z ciągłego zrównoważonego rozwoju i penetracji rynku międzynarodowego. Jak zaznaczył podczas ceremonii Laurent Musy, Dyrektor Generalny Grupy TERREAL „Grupa ma jasną strategię wspierania rentownego i zrównoważonego wzrostu na rynku dachówek”. Dlatego w najbliższych latach możemy spodziewać się kolejnych inwestycji. Z dniem 1 stycznia 2021 roku francuska Grupa TERREAL stała się właścicielem CREATON, w tym węgierskiej spółki. Fuzja stworzyła wiodącego europejskiego producenta dachówek ceramicznych, zatrudniającego ponad 3300 pracowników i osiągającego łączne obroty przekraczające 620 mln euro w 2020 r.

Prawie jedna czwarta całkowitej inwestycji CREATON w Lenti, została przekazana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier w ramach dotacji programu poprawy konkurencyjności.