CREATON Polska wspiera przyszłych dekarzy

Firma CREATON Polska została wyłącznym Partnerem Strategicznym w zakresie pokryć ciężkich akcji Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy „Zawód przyszłości dekarz”. Ten długofalowy projekt ma na celu promocję kształcenia zawodowego młodzieży w kierunku dekarstwa. CREATON Polska bierze aktywny udział w szeregu działań wspierających poziom edukacji klas dekarskich w szkołach branżowych na terenie całego kraju.

Dekarstwo jest wskazywane obecnie jako jedna z najbardziej deficytowych profesji w Polsce (wg. Barometru Zawodów 2019). W związku z rosnącymi z roku na rok potrzebami krajowego rynku budowlanego niezwykle istotne jest podejmowanie wszelkich inicjatyw zmierzających do popularyzowania tego zawodu wśród kształcącej się młodzieży.

Akcja Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy „Zawód przyszłości dekarz
CREATON Polska wspiera przyszłych dekarzy

Odpowiedzią na to są starania Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, które przy wsparciu czołowych firm z branży dachowej, rozpoczęło planowaną na 5 lat akcję „Zawód przyszłości dekarz”. Główne działania PSD inicjujące powstawanie klas dekarskich w szkołach zawodowych to promocja zawodu dekarza wśród absolwentów szkół podstawowych, a w przypadku młodzieży kształcącej się w tej profesji – wsparcie merytoryczne i produktowe oraz stypendia naukowe.

Dzięki włączeniu się do akcji CREATON Polska przyszli dekarze mogą pracować z dachówkami europejskiej marki o ponad 130-letniej historii. Produkty stanowiące wyraz kultywowania najlepszych tradycji i stosowania najnowocześniejszych technologii w produkcji dachówek gwarantują poznanie rozwiązań o wyróżniającej się jakości. Jest to niezwykle istotne dla przyszłych dekarzy. Jak podkreśla Tomasz Bykowski, właściciel firmy dekarskiej Dachexpert z Włocławka – „musimy orientować się w nowoczesnych technologiach, materiałach dostępnych na rynku, aktualnych trendach w budownictwie. To gwarantuje pełen profesjonalizm w pracy.” 

Uczniowie biorący udział w programie będą mieli możliwość zobaczenia procesu powstawania najlepszej jakości dachówek ceramicznych w najnowocześniejszej w Europie fabryce CREATON w okolicach Poznania. Częścią wizyty będą zajęcia w Akademii CREATON – profesjonalnym centrum szkoleniowym pod okiem doświadczonych ekspertów.

Akcja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.