CREATON Polska w służbie środowisku

CREATON Polska w służbie środowisku

Od 2013 roku firma CREATON Polska zmniejszyła ilość odpadów produkowanych w fabryce dachówek cementowych w Chojnicach o ponad połowę. Ten świetny wynik, to przede wszystkim efekt nieustannej optymalizacji procesu produkcyjnego oraz konsekwentnie realizowanej od lat polityki ekologicznej.

Od początku istnienia celem spółki była produkcja wyrobów najwyższej jakości, przyjaznych dla środowiska, oparta na przyszłościowych i energooszczędnych technologiach. Powołany zespół ekspertów na bieżąco identyfikuje potencjalne zagrożenia dla środowiska związane z działalnością produkcyjną we wszystkich zakładach: w Olkuszu, Chojnicach i Widziszewie. Wprowadzamy nieustannie środki zaradcze, które przyczyniają się do minimalizacji i kompensacji jej wpływu na otoczenie.

Dzięki zastosowaniu recyklingu wewnętrznego zredukowane zostało o 6,3% wydobycie surowca wykorzystywanego do produkcji naszych dachówek. Firma może pochwalić się tym, że żadne z generowanych odpadów produkcyjnych nie trafiają na składowiska komunalne. Dachówka cementowa, która nie spełnia norm jakościowych dostaje swoje drugie życie jako element do podbudowy dróg. Natomiast dachówka ceramiczna zawracana jest w procesie produkcyjnym i wykorzystywana, po odpowiedniej obróbce, jako wkład surowcowy do wytworzenia nowego wyrobu.

CREATON Polska w służbie środowisku
CREATON Polska w służbie środowisku

Spółka CREATON Polska w 2020 roku będzie kontynuowała także prowadzone już od lat działania zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wykorzystywana energia jest częściowo odzyskiwana przez wymienniki ciepła. Jako paliwo stosujemy czysty gaz ziemny. Pozostałe niewielkie emisje redukowane są przez wydajne oczyszczalnie gazów spalinowych. Zagadnienie minimalizacji śladu węglowego jest dla nas bardzo ważne. Podejmujemy czynności mające wpływ na zmniejszenie emisji w procesie globalnym. Są one związane między nie tylko z ograniczeniem wykorzystania energii elektrycznej, ale również transportu odpadów.

We wszystkich trzech lokalizacjach w Polsce nieustannie prowadzone są szkolenia o tematyce proekologicznej wśród naszych pracowników, dostawców i klientów. Tematem są zasady zagospodarowania odpadów w zakładach, ich selektywna zbiórka oraz optymalizacja ich generowania podczas różnych aktywności firmy. Zgodnie z założeniami nurtu budownictwa zrównoważonego i trwałego w naszych wszystkich działaniach mamy na uwadze dobro nasze i przyszłych pokoleń.