CREATON Polska szkoli online uczniów dekarstwa

Firma CREATON Polska rozpoczęła cykl szkoleń online dla uczniów kształcących się w zawodzie dekarza. Opracowanie i wdrożenie specjalnego, autorskiego programu stanowi efektywną formę wsparcia szkół zawodowych. Wykłady prowadzone są przez wieloletnich ekspertów w branży dekarskiej – zespół Akademii CREATON – na 3 poziomach zaawansowania. Szkolenia składają się z części teoretycznej, jak i praktycznej. Działanie jest formą wsparcia długofalowej akcji „Zawód Przyszłości Dekarz” Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, którego CREATON Polska jest wyłącznym sponsorem strategicznym w kategorii ciężkich pokryć dachowych.

„Szkolenia dla młodzieży prowadzone przez Akademię CREATON to bardzo trafiona inicjatywa. Po pierwszych zajęciach w opinii uczniów wszystko się podobało, było to novum dla zdalnego nauczania. Chciałoby się stworzyć cykl takich szkoleń, które bardziej szczegółowo omawiałyby poszczególne wytyczne. 

Z kolei dla kadry nauczycielskiej praktycznej nauki zawodu, mógłby to być świetny materiał dydaktyczny standaryzujący wykonawstwo i metody pracy” – podkreśla Ryszard Piwowski, nauczyciel zawodu w ZSB w Bydgoszczy.

CREATON Polska szkoli online uczniów dekarstwa
CREATON Polska szkoli online uczniów dekarstwa

W listopadzie zorganizowane zostały szkolenia w dwóch klasach w Zespole Szkól Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku (wchodzące w skład ośrodków kształcenia PSD) oraz w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy. Łącznie z programu skorzystało 21 uczniów. 

Do końca roku firma CREATON Polska ma zaplanowane szkolenia we wszystkich 11 klasach objętych patronatem. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy liczy, że przy tak mocnym wsparciu ze strony CREARTON Polska, wspólnie uda się odmienić poziom szkolnictwa branżowego w sektorze budowlanym i już w niedługim czasie wykwalifikowani dekarze zasilą rynek pracy w Polsce.

Z analizy danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do grupy 30 najbardziej deficytowych profesji w Polsce należą zawody związane z branżą budowlaną. Szczególnie brakuje elektryków, zbrojarzy, brukarzy, cieśli, stolarzy i dekarzy. Powodem tego są m.in. trudne warunki pracy, wysokie wymagania stawiane pracownikom, a przede wszystkim brak młodych adeptów sztuk rzemieślniczych. Jest to związane z niskim zainteresowaniem kształceniem się w wymienionych zawodach.  W związku z tym bezcenne jest podejmowanie wszelkich aktywnych działań na rzecz ich edukacji.