Akademia CREATON organizuje szkolenia w ramach akcji „Zawód Przyszłości Dekarz”

Akademia CREATON organizuje szkolenia w ramach akcji „Zawód Przyszłości Dekarz”

W bieżącym roku szkolnym Akademia CREATON, w ramach kontynuacji współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy, aktywnie wspiera akcję „Zawód Przyszłości Dekarz”. Inicjatywa ma na celu wypromowanie i popularyzację tej profesji, szczególnie wśród młodych osób. Eksperci CREATON po raz kolejny przygotowali szereg szkoleń praktycznych dla uczniów szkół objętych akcją.

Trenerzy Akademii CREATON, w trakcie cyklicznie organizowanych wydarzeń, dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z młodymi osobami uczącymi się zawodu dekarza. Ostatnie szkolenie w ramach projektu odbyło się w dniach 16-18 listopada w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. 

Zajęcia zatytułowane „Wybrane zagadnienia z zakresu montażu ciężkich pokryć dachowych na przykładzie systemu dachowego marki CREATON” zostały podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną. Pod okiem ekspertów przyszli dekarze poznali szereg istotnych zagadnień, związanych między innymi z doborem i montażem warstwy wstępnego krycia, wentylacją dachu, wykonaniem okapu, montażem dachówki oraz kalenicy. Na zakończenie szkolenia uczniowie otrzymali upominki od firmy CREATON Polska.

Projekt „Zawód Przyszłości Dekarz” realizowany jest od 2019 roku na terenie całego kraju, we współpracy z samorządami, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Rozwoju i Gospodarki. Firma CREATON Polska z dumą włącza się w proces kształcenia nowego pokolenia profesjonalnych dekarzy.