Zakłady  produkcyjne CREATON Polska

11 lat bezpiecznej pracy w CREATON Polska

W grudniu 2019 r. obchodziliśmy jubileusz 4000 dni bez wypadku w Dziale Łańcucha Dostaw. Prawie 11 lat bezpiecznej pracy w naszej firmie to efekt wdrożenia i konsekwentnej realizacji założeń „Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania CREATON Polska sp. z o.o.”

Nieustannie minimalizujemy narażenie pracowników i osób przebywających na terenie naszych zakładów na możliwe zagrożenia związane z działalnością firmy. 

Podejmujemy szereg działań zapobiegających zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Staramy się, aby codzienna praca wykonywana była w sposób bezpieczny i bez ryzyka wystąpienia uszczerbku na zdrowiu.

W Dziale Łańcucha Dostaw zatrudnionych jest 39 osób, które pracują w trzech zakładach produkcyjnych w Olkuszu, Chojnicach i Widziszewie. 

Do ich zadań należą czynności związane z codziennymi załadunkami, planowaniem produkcji, zakupami materiałów, części zamiennych, koordynowaniem dostaw surowców oraz obsługą klienta.

11 lat bezpiecznej pracy w CREATON Polska