Na skróty:

Nasze Projekty z UE

We wrześniu 2012 roku przy udziale środków unijnych uruchomiono najnowocześniejszą w Europie fabrykę dachówek ceramicznych CREATON w miejscowości Widziszewo (woj. wielkopolskie). Produkcja odbywa się w oparciu o innowacyjną technologię suszenia – niestosowaną dotychczas w branży, a umożliwiającą uzyskanie unikalnych cech produktu, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i racjonalnym korzystaniu z jego zasobów.
Dotacje na innowacje
Dotacje na innowacje

Projekt inwestycyjny pt.: BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI DACHÓWEK CERAMICZNYCH W OPARCIU O INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĘ SUSZENIA został zlokalizowany w województwie wielkopolskim, w miejscowości Widziszewo koło Kościana, gdzie tradycje wypału ceramiki budowlanej sięgają końca XIX wieku. Celem potwierdzenia przydatności uformowanych w trzeciorzędzie pokładów poznańskich iłów pstrych do produkcji wyrobów dachowych o najwyższej jakości jakimi są produkty CREATON, Spółka wykonała szereg szczegółowych badań laboratoryjnych oraz w następstwie wielokrotne próby przemysłowe. Doskonałe rezultaty uzyskane podczas wyżej wymienionych testów ostatecznie stały się fundamentem decyzji biznesowej polegającej na realizacji w Widziszewie śmiałego projektu budowy jednej z największej na świecie linii do produkcji ceramiki dachowej.

W wyniku realizacji projektu Spółka poszerzyła ofertę produktową Spółki o dwa nowe specjalnie opracowane dla zakładu w Widziszewie modele dachówek zakładkowych. Obie dachówki to modele wielkoformatowe z unikalnym systemem odprowadzania wilgoci zaprojektowanym w oparciu o analizę danych klimatycznych charakterystycznych dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

W nowym zakładzie wprowadzono innowacyjną technologię suszenia półproduktów nie stosowaną dotychczas w branży. Wdrożenie nowej technologii pozwoliło na uzyskanie unikalnych cech nowych produktów, które charakteryzują się najwyższą jakością przy zdecydowanie lepszej stabilności i efektywności energetycznej newralgicznego dla produkcji dachówek ceramicznych procesu suszenia. Wielokrotnie skrócony czas przebywania półproduktów w suszarniach ma istotny wpływ na zmniejszoną energochłonność na jednostkę produktu, a także na ograniczenie zużycia paliw gazowych i obniżenie emisji CO2. Innowacyjna technologia suszenia wraz z innymi najnowocześniejszymi i ekologicznymi zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi przy bardzo długim „cyklu życia” produktów ceramicznych z Widziszewa zapewniają wymierne efekty ochrony środowiska naturalnego i racjonalne korzystanie jego zasobów.

W wyniku realizacji projektu Spółka nawiązała trwałą współpracę badawczo-rozwojową z wyspecjalizowaną w rozwoju produktów ceramicznych jednostką naukowo-badawczą – Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Spółka wraz z pracownikami naukowymi Akademii, w tym w szczególności z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki będzie pracować nad rozwojem produktów z Widziszewa stawiając sobie za cel i inwestując we wrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku naturalnemu.

Nasze produkty

CREATON oferuje Ci aż 254 kombinacji kolorów, powierzchni i modeli do osiągnięcia założonego efektu. Wybierz dachówkę, która Cię interesuje.

Znajdź Dystrybutora

Przejdź na stronę z wyszukiwarką naszych Partnerów Handlowych i wyszukaj naszego Dystrybutora CREATON w swojej okolicy.

Pobierz broszury i katalogi

Przejdź na stronę plików do pobrania i wyszukaj interesującą Cię broszurę produktową, katalog lub cennik CREATON.

Przejdź i pobierz