Mistrz - Kierownik Zmiany

Miejsce pracy: Widziszewo (woj. wielkopolskie)


Za co będziesz odpowiadać?

 • Zarządzanie zespołem pracowników w zakresie rozdzielania i kontroli zadań oraz wdrażania i rozwijania pracowników.
 • Realizację bieżących planów produkcyjnych oraz celów jakościowych.
 • Kontrolę poprawności przebiegu procesów produkcyjnych.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań związanych z poprawą efektywności procesu produkcji.
 • Współpracę z innymi działami wspierającymi produkcję w zakresie zapewnienia surowców i środków potrzebnych do realizacji procesu produkcyjnego.
 • Nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP.


 

Fabryka dachówek ceramicznych w Widziszewie - CREATON Polska

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Wykształcenia wyższego technicznego.
 • Min. 3 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
 • Wiedzy z zakresu zarządzania produkcją (wskaźniki produkcyjne, narzędzia do rozwiązywania problemów).
 • Uprawnień elektrycznych dozorowych do 1kV lub inne przydatne w produkcji (gazowe, p.poż., pierwsza pomoc itp.) – preferowane.
 • Umiejętności obsługi komputera – MS Office.
 • Umiejętności zarządzania i motywowania zespołu.
 • Dobrej organizacji pracy i nastawienia na realizację celów.
 • Umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych oraz pod presją czasu.
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.
Fabryka dachówek ceramicznych w Widziszewie - CREATON Polska

Pracując z nami otrzymasz:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Motywacyjny system wynagrodzeń (premie, dodatki).
 • Pracę 3-zmianową w systemie 4-brygadowym.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Pakiet socjalny, w tym: 

  • bezpłatną opiekę medyczną Lux Med.
  • dofinansowanie do karty Multisport.


Masz pytania? Zainteresowała Cię nasza oferta pracy? 
Skontaktuj się z nami pisząc na kariera@creaton.pl
 

Administratorem przekazanych w rekrutacji danych osobowych jest CREATON Polska sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu (32-300), przy ulicy Wspólnej 6, KRS 114321. 
W sprawie danych możesz skontaktować się z nami na: daneosoboweatcreaton.pl 

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu otwartej rekrutacji lub rekrutacji przyszłych (jeżeli wyrazisz na to zgodę). 
W zakresie danych wskazanych w art. 22(1)§1 kodeksu pracy podstawą przetwarzania jest przepis prawa, a jeżeli chcesz nam przekazać więcej informacji o sobie (w tym Twój wizerunek) to ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym kodeksem pracy, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Zgodę na przyszłe rekrutacje lub zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych możesz cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. 

Przysługuje Ci prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Jeżeli uważasz że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO.

Nie będziemy naszej decyzji opierać na przetwarzaniu danych w sposób zautomatyzowany, ani profilowaniu. 

Dane osobowe zbierane w celu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji na aplikowane stanowisko i okres trwania roszczeń odszkodowawczych, a jak wyrazisz zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres nie dłuższy niż 3 lata.