Środowisko

Dbałość o środowisko

Zrównoważony rozwój

Deklaracje środowiskowe EPD

Celem firmy CREATON Polska jest produkcja wyrobów najwyższej jakości, oparta na innowacyjnych i energooszczędnych technologiach, przyjazna dla środowiska. Nieustanna optymalizacja procesów produkcyjnych zmierza ku jeszcze efektywniejszemu wykorzystywaniu energii, zmniejszeniu korzystania z zasobów naturalnych, ograniczaniu emisji z fabryk oraz coraz lepszemu zarządzaniu recyklingiem wody i odpadów.

CREATON Polska oferuje Klientom rozwiązania wpisujące się w nurt budownictwa zrównoważonego i trwałego, dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Firma prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi i działa zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Podstawowe zasady jakimi kieruje się firma CREATON Polska to:

 • gwarancja wysokiej jakości produktów,
 • stosowanie czystych, całkowicie naturalnych surowców,
 • proekologiczne procesy produkcyjne,
 • redukcja obciążania środowiska naturalnego,
 • wysoko wykwalifikowani pracownicy,
 • maksymalne bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia,
 • kompleksowy serwis,
 • otwarte informowanie i komunikowanie się przedsiębiorstwa,
 • przestrzeganie prawa i przepisów,
 • coroczne audyty systemu zarządzania jakością i środowiskiem.

Firma posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, Środowiskiem ISO 14001:2004 oraz Bezpieczeństwem PN-N-18001:2004. System podlega corocznej certyfikacji ze strony zewnętrznej jednostki certyfikującej.

Produkcja przyjazna środowisku
Produkcja wszystkich marek firmy CREATON Polska to proces przyjazny dla środowiska, w całości oparty na innowacyjnych i energooszczędnych technologiach (m.in. w przypadku pigmentów farb, z całym przekonaniem zrezygnowano z trujących substancji, takich jak rtęć, kadm i selen). Wykorzystywana energia jest częściowo odzyskiwana przez wymienniki ciepła. Jako paliwo stosuje się czysty gaz ziemny. Pozostałe niewielkie emisje redukowane są do minimum poprzez wydajne oczyszczalnie gazów spalinowych.

Ekologiczne rozwiązania technologiczne
W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym dachówki ceramicznej CREATON w Widziszewie zastosowano rozwiązania technologiczne, które pozwoliły zmniejszyć wpływ produkcji na środowisko w stopniu wyższym niż wymagają tego obowiązujące regulacje prawne. Równocześnie innowacje technologiczne, jakie wykorzystano w ramach tej inwestycji, pozwoliły na osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych: zmniejszenie energochłonności produkcji, zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zwiększenie stopnia ponownego wykorzystania materiałów i odpadów.

Produkcja odbywa się w oparciu o innowacyjną technologię suszenia powodującą zmniejszenie wilgotności poniżej 2%, a także:

 • zmniejszenie zużycia energii poprzez skrócenie czasu suszenia (w porównaniu z bardziej tradycyjnymi technologiami) z powszechnie stosowanych 20-32 godzin do około 3,5 godziny,
 • zmniejszenie energochłonności produkcji poprzez bezpośrednie połączenie nowej fabryki z kopalnią gazu, a w konsekwencji niższe zużycie energii niezbędnej do przetłoczenia gazu i niższe straty paliwa gazowego na przesyle,
 • zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zastosowanie specjalnych filtrów oraz zmniejszenie emisji CO2,
 • zwiększenie stopnia ponownego wykorzystania materiałów i odpadów – wszystkie odpady, w przypadku których będzie to możliwe, poddawane są recyklingowi i kierowane do ponownego wykorzystania,
 • wydłużenie czasu użytkowania produktu – CREATON jako jedyny oferuje 50-letnią gwarancję na swoje wyroby.

Zrównoważony rozwój

Działalność CREATON Polska jako producenta materiałów budowlanych, w dużej mierze opiera się na zasobach naturalnych – takich, jak minerały, kruszywo, woda czy drewno. Mając tego świadomość, Firma koncentruje się na takiej optymalizacji działań, aby produkować i stosować tylko takie materiały i systemy, których wpływ na środowisko jest jak najmniejszy, a które w jak największym stopniu przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

Grupa robocza zajmująca się Zrównoważonym Rozwojem w CREATON Polska składa się z osób pracujących w różnych działach (Badania, Środowisko, Marketing i Produkcja) – analizuje, w jaki sposób można zmniejszyć wpływ produktów na środowisko naturalne.

Nieustannie realizowana oraz na bieżąco ulepszana jest polityka Firmy w zakresie:

 • optymalizacji odpadów z produkcji oraz budowy (m.in. zmniejszenie ilości odpadów),
 • wykorzystywania wody (m.in. ograniczenie ilości odprowadzanej wody, używanie do zastosowań przemysłowych tylko wody nieuzdatnionej),
 • korzystania z energii (m.in. redukcja ilości zużywanej energii, badania nad wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych).

Firma CREATON Polska jest przekonana o tym, że otwarte podejście jest niezmiernie ważne w przypadku Zrównoważonego Rozwoju – oprócz wymiernych korzyści finansowych, umożliwia także tworzenie klimatu zaufania pomiędzy Firmą a jej klientami, udziałowcami, pracownikami, a także całym społeczeństwem.

Deklaracja środowiskowa EPD

Deklaracją Środowiskową III typu dla CREATON Polska (dawniej EBM Polska)Deklaracja Środowiskowa Produktu- Environmental Product Declaration (EPD), jest zweryfikowanym przez niezależną stronę raportem dotyczącym wpływu na środowisko naturalne procesu produkcji i pełnego cyklu życia produktu. Deklaracje EPD są oparte na ocenie cyklu życia produktu, która szczegółowo opisuje wpływ na środowisko naturalne podczas jego produkcji i użytkowania.

Deklaracja EPD określa ilościowo (kwantyfikuje) wydobycie surowców, energochłonność procesu produkcji, zużycie wody i wytwarzanie odpadów.

Posiadanie takiej deklaracji pokazuje, że firma całkowicie zobowiązała się do ograniczenia wpływu jego systemów na środowisko naturalne. Pozwoliło to na uzyskanie przez budynki takich nagród, jak DGNB (Niemcy) czy LEED (USA).

Pierwszy w Polsce produkt certyfikowany Deklaracją Środowiskową III typu.

Jako lider na rynku pokryć dachowych, CREATON Polska dąży do zachowania równowagi w środowisku naturalnym. Pozycja lidera na rynku pokryć dachowych sprawia, że Firma nieustannie stara się wyznaczać jedyny optymalny kierunek w zakresie budownictwa zrównoważonego.

Wraz z Instytutem Techniki Budowlanej, jako pierwsza firma w Polsce w branży pokryć dachowych, CREATON Polska przeprowadziła pełną ocenę cyklu życia produktu zgodnie z najnowszą normą europejską EN 15804:2012 – Zrównoważone budownictwo. Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych – reguły kategoryzacji wyrobów.

Uzyskanie tego certyfikatu udowodniło, że CREATON Polska produkuje i sprzedaje produkty o możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko. Certyfikat ten jest bardzo istotny, ponieważ od 1 lipca 2013 r. w Polsce zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące wprowadzania na rynek europejski wyrobów budowlanych (tzw. CPR – Construction Products Regulation). Rozporządzenie to stawia warunek producentom materiałów budowlanych, aby w sposób zrównoważony produkowali wyroby przyczyniające się do zmniejszonego zużycia energii podczas całego cyklu ich życia.