Wizja Bezpieczeństwa CREATON Polska

CREATON Polska sp. z o.o. jest firmą bardzo zaangażowaną w tworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla swoich pracowników. Wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także restrykcyjne przestrzeganie przepisów prawa pracy to kwestie priorytetowe dla naszej firmy. Realizowana na co dzień polityka bezpieczeństwa doceniana jest nie tylko przez pracowników, ale przez znacznie szersze gremium.

Zero wypadków jest naszym jedynym możliwym do zaakceptowania celem. Zarządzamy ryzykiem bezpieczeństwa poprzez identyfikowanie, monitorowanie i redukowanie fizycznych, chemicznych, ergonomicznych, biologicznych i psychologicznych zagrożeń w miejscu pracy. Chcemy zminimalizować narażenie naszych pracowników, podwykonawców i innych współpracowników na możliwe niebezpieczeństwo związane z naszą działalnością.

Zarządzanie Bezpieczeństwem jest kluczowym obowiązkiem wszystkich naszych kierowników. Pasja do kwestii Bezpieczeństwa i Otwartej Komunikacji to najważniejsze wymagania w naszej firmie. Jesteśmy przekonani, że Efektywne Zarządzanie Bezpieczeństwem jest konieczne do osiągnięcia poprawy Działań Operacyjnych poprzez właściwe zachowanie, kwestie organizacyjne i techniczne. Osiągniemy sukces, gdy wszyscy nasi pracownicy i liderzy będą silnie zaangażowani w kwestie dotyczące bezpieczeństwa poprzez Pozytywne oraz Wspierające Zachowanie.

Nagroda "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"

CREATON Polska (dawniej EBM Polska) laureatem konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Państwowej Inspekcji PracyW 2015 roku Zakład Produkcyjny w Widziszewie został laureatem prestiżowego konkursu organizowanego corocznie przez Państwową Inspekcję Pracy: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24 listopada 2015 r. w Sali Reprezentacyjnej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach: przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników, przedsiębiorców zatrudniających od 51 do 250 pracowników oraz mających powyżej 250 pracowników. Jego celem jest promowanie przedsiębiorców organizujących pracę w sposób zapewniający najwyższy stopień bezpieczeństwa.

Udział w konkursie oraz nagroda to ważne wyróżnienie dla firmy i jej pracowników – stanowi potwierdzenie właściwego kierunku działań firmy zmierzającego ku stworzeniu jak najlepszych warunków pracy. To również budowanie pozytywnego wizerunku firmy w środowisku zawodowym – jako wiarygodnego i rzetelnego partnera biznesowego.

Jesteśmy dumni, że nasz wysiłek został doceniony.

Nagroda w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”