Kim jesteśmy

Należymy do międzynarodowego koncernu Etex Group, jednego z największych holdingów działających na rynku materiałów budowlanych. Koncern został założony w 1905 roku w Belgii i obecnie obejmuje swoim zasięgiem wszystkie kontynenty, dostarczając najwyższej jakości materiały budowlane na rynki całego świata.

Ponad 100-letnie doświadczenie,  długa historia stabilnego wzrostu, podejmowanie optymalnych zróżnicowanych działań o szerokim zasięgu geograficznym czyni nas solidną grupą o długiej i barwnej historii.

Naszym priorytetem jest utrzymanie pozycji lidera w dziedzinie ekologicznych, bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych oraz solidnego i profesjonalnego partnera w realizacji wszelkiego rodzaju projektów budowlanych.

Więcej informacji na temat koncernu Etex Group znajduje się na stronie Grupy Etex.

42 kraje

99 firm

120 fabryk

18 000 pracowników

42 marki

30 grup produktów

CREATON Polska

CREATON Polska to jakość, innowacyjność i doświadczenie. Jesteśmy liderem w dziedzinie nowoczesnych systemów pokryć dachowych i innowacyjnych rozwiązań dachowych. Nasze marki są znane i cenione na całym świecie.

Na terenie naszego kraju posiadamy 3 fabryki. W Olkuszu (woj. małopolskie) i Chojnicach (woj. pomorskie) mieszczą się zakłady produkcyjne dachówek cementowych, natomiast w Widziszewie (woj. wielkopolskie) zlokalizowana jest od 2012 roku jedna z najnowocześniejszych w Europie fabryk dachówek ceramicznych. Powstaje w niej jeden z najpopularniejszych modeli dachówek ceramicznych – TITANIA.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Co

CREATON Polska – liderem w produkcji cementowych oraz ceramicznych systemów dachowych, a także w dystrybucji włóknocementowych płytek dachowych, płyt elewacyjnych, płyt budowlanych oraz ceramicznych płytek elewacyjnych. Zobowiązujemy się do czystego, zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich osób pracujących w i dla CREATON Polska. Jakość, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo są w centrum wszystkich działań CREATON Polska.

Kto

Ta polityka odnosi się do wszystkich pracowników, podwykonawców i gości, aby zbudować środowisko, które jest bezpieczniejsze i zdrowsze dla każdego. Chcemy rozwijać pozytywny dialog z partnerami oraz lokalnymi społecznościami i brać pod uwagę ich opinie i poglądy.

Jak

Ustanawiamy cele i zadania, aby ciągle monitorować i doskonalić nasze działania w zakresie jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Zobowiązujemy się do działania zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawnymi i wymaganiami norm branżowych. Wdrożone systemy zarządzania oparte są na jasnym podziale obowiązków, zaangażowaniu ludzi, komunikacji, zarządzaniu ryzykiem, szkoleniach, pomiarach i audytach.

Jakość

Zarządzamy jakością poprzez systematyczną kontrolę jakości na każdym etapie produkcji: od pozyskania surowców, przez proces produkcyjny do kontroli wyrobu gotowego; stały monitoring jest dla nas podstawą do ciągłego doskonalenia naszych produktów i procesów; dążymy do zadowolenia naszych Klientów, oferując nie tylko najwyższej jakości materiały, ale również profesjonalne doradztwo handlowo-techniczne oraz zapewniając szkolenia w nowoczesnej akademii szkoleniowej.

Środowisko

Zobowiązujemy się do zmniejszania wpływu na środowisko poprzez optymalizację naszych procesów przez efektywne wykorzystanie energii, ograniczanie wykorzystania zasobów naturalnych, ograniczanie emisji z naszych fabryk i zwiększanie recyklingu wody i odpadów. Chcemy oferować naszym Klientom rozwiązania wpisujące się w nurt budownictwa zrównoważonego i trwałego, dla dobra naszego i przyszłych pokoleń. Chcemy prowadzić dialog ze społecznościami lokalnymi i działać zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zero wypadków i chorób zawodowych to nasze jedyne uznawane cele. Zarządzamy ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez identyfikację, monitorowanie i ograniczanie fizycznych, chemicznych, ergonomicznych, biologicznych i psychologicznych zagrożeń w miejscu pracy. Chcemy minimalizować narażenie pracowników i innych osób na możliwe zagrożenia związane z naszą działalnością oraz zapobiegać zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Pragniemy podnosić kwalifikacje oraz angażować pracowników do działań na rzecz stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przywództwo

Pasja dla jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz otwarta komunikacja są kluczowymi wymaganiami stawianymi kadrze kierowniczej CREATON Polska. Każdy kierownik na każdym szczeblu zarządzania odpowiada za skuteczne wdrażanie tej polityki w ramach swojego zakresu odpowiedzialności. Zarząd zapewnia odpowiednie zasoby i środki do wdrożenia tej polityki.

Doskonałość

Jesteśmy przekonani, że skuteczne zarządzanie środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem jest niezbędne do osiągnięcia doskonałości działań.

Zaangażowanie

Każdy pracujący dla CREATON Polska, włączając podwykonawców, dostawców, a także gości, musi działać zgodnie z niniejszą polityką jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Stosowanie tej polityki jest warunkiem zatrudnienia i kryterium rozwoju kariery. Jest również warunkiem pozostania podwykonawcą i dostawcą naszej firmy.

Satysfakcja Klientów

Współpraca

Uczciwość i szacunek

Bezpieczeństwo

Ochrona środowiska

Innowacyjność i twórczość