Kim jesteśmy

Należymy do międzynarodowego koncernu Etex Group, jednego z największych holdingów działających na rynku materiałów budowlanych. Koncern został założony w 1905 roku w Belgii i obecnie obejmuje swoim zasięgiem wszystkie kontynenty, dostarczając najwyższej jakości materiały budowlane na rynki całego świata.

Ponad 100-letnie doświadczenie,  długa historia stabilnego wzrostu, podejmowanie optymalnych zróżnicowanych działań o szerokim zasięgu geograficznym czyni nas solidną grupą o długiej i barwnej historii.

Naszym priorytetem jest utrzymanie pozycji lidera w dziedzinie ekologicznych, bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych oraz solidnego i profesjonalnego partnera w realizacji wszelkiego rodzaju projektów budowlanych.

Więcej informacji na temat koncernu Etex Group znajduje się na stronie Grupy Etex.

42 kraje

99 firm

120 fabryk

18 000 pracowników

42 marki

30 grup produktów

CREATON Polska

CREATON Polska to jakość, innowacyjność i doświadczenie. Jesteśmy liderem w dziedzinie nowoczesnych systemów pokryć dachowych i innowacyjnych rozwiązań dachowych. Nasze marki są znane i cenione na całym świecie.

Na terenie naszego kraju posiadamy 3 fabryki. W Olkuszu (woj. małopolskie) i Chojnicach (woj. pomorskie) mieszczą się zakłady produkcyjne dachówek cementowych, natomiast w Widziszewie (woj. wielkopolskie) zlokalizowana jest od 2012 roku jedna z najnowocześniejszych w Europie fabryk dachówek ceramicznych. Powstaje w niej jeden z najpopularniejszych modeli dachówek ceramicznych – TITANIA.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Kto

Firma CREATON Polska sp. z o. o., będąca częścią międzynarodowej Grupy ETEX, lider w produkcji oraz dystrybucji ceramicznych i cementowych systemów dachowych oraz rozwiązań z włóknocementu: płytek małoformatowych, płyt falistych i płyt elewacyjnych.

Co

Zobowiązujemy się do tworzenia czystego, zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, podwykonawców i gości firmy CREATON Polska sp. z o.o. W centrum naszych działań znajdują się takie wartości, jak: jakość, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo. Chcemy je rozwijać w oparciu o pozytywny dialog ze wszystkimi pracownikami, partnerami biznesowymi oraz lokalnymi społecznościami, biorąc pod uwagę różne opinie i poglądy

Jak

Ustanawiamy cele i zadania, nieustannie monitorujemy oraz doskonalimy nasze działania w zakresie jakości, ochrony środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa. Zobowiązujemy się do działania zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawnymi i wymaganiami norm branżowych. Wdrożone systemy zarządzania oparte są na jasnym podziale obowiązków, zaangażowaniu ludzi, komunikacji, zarządzaniu ryzykiem, szkoleniach, pomiarach i audytach. Nasze cele osiągamy dzięki skutecznym działaniom prewencyjnym, zmianie nastawienia oraz ukierunkowanym działaniom systemowym. Porównujemy dobre praktyki wewnątrz i na zewnątrz naszej spółki oraz Grupy ETEX celem wskazania rozwiązań praktycznych i innowacyjnych.

Jakość

Systematyczna kontrola jakości na każdym etapie powstawania produktu: od pozyskania surowców, przez proces produkcyjny, aż do kontroli gotowego wyrobu umożliwia nam ciągłe doskonalenie wdrożonych już procesów i rozwiązań. Dążąc do zadowolenia naszych Klientów, oferujemy, nie tylko najwyższej jakości materiały, ale również profesjonalne doradztwo techniczne oraz specjalistyczne szkolenia w Akademii CREATON.

Środowisko

Ciągła optymalizacja wdrożonych procesów umożliwia nam zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, głównie poprzez efektywne zużycie energii, świadome korzystanie z zasobów naturalnych, ograniczanie emisji zanieczyszczeń z naszych fabryk oraz zwiększanie recyklingu wody i odpadów. Chcemy oferować naszym Klientom rozwiązania wpisujące się w nurt budownictwa zrównoważonego i trwałego, dla dobra naszego i przyszłych pokoleń.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zero wypadków i chorób zawodowych to nasze jedyne uznawane cele. Zarządzamy ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez identyfikację, monitorowanie i ograniczanie fizycznych, chemicznych, ergonomicznych, biologicznych i psychologicznych zagrożeń w miejscu pracy. Chcemy minimalizować zjawisko narażenia pracowników i innych osób na możliwe zagrożenia związane z naszą działalnością oraz zapobiegać zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Pragniemy podnosić kwalifikacje oraz angażować pracowników do działań na rzecz stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przywództwo

Jakość, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo oraz otwarta komunikacja to kluczowe wartości w procesie zarządzania przez kadrę kierowniczą CREATON Polska sp. z o.o. Kierownicy na każdym szczeblu zarządzania odpowiadają za skuteczne wdrażanie tej polityki w ramach swojego zakresu odpowiedzialności. Zarząd firmy zapewnia odpowiednie zasoby i środki do jej wdrożenia.

Doskonałość

Jesteśmy przekonani, że wdrażanie procesów i skuteczne zarządzanie w oparciu o takie wartości, jak: jakość, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracujących jest niezbędne do osiągnięcia doskonałości działań.

Zaangażowanie

Niniejszy dokument obowiązuje wszystkich pracowników, podwykonawców, dostawców, a także gości CREATON Polska sp. z o.o. Stosowanie „Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania CREATON Polska sp. z o. o.” jest warunkiem zatrudnienia i kryterium rozwoju kariery zawodowej. Jest również warunkiem pozostania podwykonawcą lub dostawcą naszej firmy.

Satysfakcja Klientów

Współpraca

Uczciwość i szacunek

Bezpieczeństwo

Ochrona środowiska

Innowacyjność i twórczość